ซินเจียงอาจไม่ใช่ดินแดนที่อยู่ไกลโพ้นหรือลึกลับอย่างที่เราคิดแต่กลับเป็นดินแดนแห่งมนต์ขลังที่น่าค้นหา มนต์เสน่ห์ของดินแดนจีนตะวันตกแห่งนี้อยู่ที่ความหลากหลายของธรรมชาติและวัฒนธรรม
ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่คิดเป็นเพียง 1.5% ของพื้นที่ทางบกทั้งหมดของโลก
ทำเลที่ตั้งของซินเจียงมีความสำคัญด้านความมั่นคงและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของจีนรัฐบาลกลางจึงมีนโยบายและมาตรการต่างๆ รวมไปถึงการผลักดันผ่านเขตเศรษฐกิจตามเส้นทางสายไหม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาซินเจียง
"สีแดงคือพื้นที่ฝ่ายซ้ายในจีน สีน้ำเงินคือฝ่ายขวา สีเทาคือข้อมูลไม่เพียงพอ"
1
2
3
4

Home

Articles/TV

อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 18/06/2015
ซินเจียงอาจไม่ใช่ดินแดนที่อยู่ไกลโพ้นหรือลึกลับอย่างที่เราคิดแต่กลับเป็นดินแดนแห่งมนต์ขลังที่น่าค้นหา มนต์เสน่ห์ของดินแดนจีนตะวันตกแห่งนี้อยู่ที่ความหลากหลายของธรรมชาติและวัฒนธรรม
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 04/06/2015
ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่คิดเป็นเพียง 1.5% ของพื้นที่ทางบกทั้งหมดของโลก
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 21/05/2015
ทำเลที่ตั้งของซินเจียงมีความสำคัญด้านความมั่นคงและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของจีนรัฐบาลกลางจึงมีนโยบายและมาตรการต่างๆ รวมไปถึงการผลักดันผ่านเขตเศรษฐกิจตามเส้นทางสายไหม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาซินเจียง
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 07/05/2015
"สีแดงคือพื้นที่ฝ่ายซ้ายในจีน สีน้ำเงินคือฝ่ายขวา สีเทาคือข้อมูลไม่เพียงพอ"
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 23/04/2015
การผลักดันดินแดนจีนตะวันตกตามแนว"เส้นทางสายไหม"โดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียกลางจนได้รับแบรนด์มรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก นับเป็นอีกลีลาทางการทูตของจีนบนเวทีวัฒนธรรมโลกที่น่าจับตามอง
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 09/04/2015
Quote "การจัดตั้งธนาคาร AIIB เพื่อให้มีการวางระบบการพิจารณาโครงการลงทุนที่โปร่งใสมากขึ้น

Interviews

ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์ทีวี Smart SME
อักษรศรี พานิชสาส์น | ช่อง Smart SME | 14/04/2015
รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้สัมภาษณ์เรื่องรถไฟไทย-จีน และธนาคาร AIIB ออกอากาศทางทีวีช่องSmart SME เมื่อวันที่ 14-15 เมษายน 2558
ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช.ให้สัมภาษณ์เรื่อง"ชนชั้นกลางจีน Middle Class in China" ช่อง Voice TV
อักษรศรี พานิชสาส์น | ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น) ให้สัมภาษณ์ รายการGlobal Village ช่อง Voice TV on air 22 มีนา 2558 เวลา 9.30-10.00 น. | 22/03/2015
รายการไทม์ไลน์ ตอน"เส้นทางสายไหม Silk Road"
อักษรศรี พานิชสาส์น | Nation TV | 01/03/2015
การสัมภาษณ์ interview รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทางช่อง Nation TV on air 1 มีนาคม 2558
รายการ"ตอบโจทย์" ตอน "เหลี่ยมจีน คมญี่ปุ่น สมดุลไทย"
อักษรศรี พานิชสาส์น | ช่อง Thai PBS | 26/02/2015
โดยเชิญ รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมแสดงความเห็นในรายการ
รู้เขา รู้เรา รู้โอกาสในการลงทุน จีน-อาเซียน
อักษรศรี พานิชสาส์น | Spring News | 19/08/2014
การสัมภาษณ์ interview รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (TCRC) แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ออกอากาศช่อง Spring News (นาทีที่ 44.30)
CRI สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น | CRI | 01/06/2014
บทสัมภาษณ์รองศาสตร์จารย์อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ในโอกาสประชุมสองสภา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557