ที่มาของคำว่า “กรอบ 2+7 ในยุคเพชร” ซึ่งริเริ่มโดย นายกฯ หลี่เค่อเฉียงของจีนได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้นำจีน-อาเซียน เมื่อตุลาคม ปี 2013 เพื่ออนาคตของความสัมพันธ์จีน-อาเซียนในทศวรรษแห่งยุคเพชรต่อจากนี้
แม้ว่าทั้งจีนและสหรัฐฯ ต่างก็เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศก็กำลังอยู่บนเส้นทางของความขัดแย้งกันในเรื่องแนวคิดทางยุทธศาสตร์
ในงาน 2014 Nanyang Symposium ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2557
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (TCRC) ได้รับเชิญจากรัฐบาลจีน ให้เดินทางไปร่วมประชุม The 4th Forum on the Development of Tibet ระหว่างวันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2557 ณ นครลาซ่า
1
2
3
4

Home

Articles/TV

อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 11/09/2014
ที่มาของคำว่า “กรอบ 2+7 ในยุคเพชร” ซึ่งริเริ่มโดย นายกฯ หลี่เค่อเฉียงของจีนได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้นำจีน-อาเซียน เมื่อตุลาคม ปี 2013 เพื่ออนาคตของความสัมพันธ์จีน-อาเซียนในทศวรรษแห่งยุคเพชรต่อจากนี้
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | Vijaichina | 08/09/2014
แม้ว่าทั้งจีนและสหรัฐฯ ต่างก็เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศก็กำลังอยู่บนเส้นทางของความขัดแย้งกันในเรื่องแนวคิดทางยุทธศาสตร์
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 28/08/2014
การมาเยือน “ทิเบต” ดินแดนหลังคาโลกบนเทือกเขาหิมาลัยตามคำเชิญของรัฐบาลจีน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ในงาน Tibet Forum จัดโดยรัฐบาลกลางจีนร่วมกับรัฐบาลทิเบต
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 15/08/2014
เทรนด์ใหม่ในจีนที่กำลังเริ่มก่อตัวอย่างรวดเร็ว“นวัตกรรมแบบจีน”หรือที่ฝรั่งเรียกว่า“Chinnovation”มีเอกลักษณ์พิเศษทีเรียกว่าเป็น“4 C”ของChinnovation แต่ประเทศไทยมี“1 C”ที่แก้ไม่ตกและทำลายการพัฒนาของ 4 C
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 05/08/2014
ทำไมคำสอนโบราณและตำราโบราณ (“หลุนหยู่”) ของขงจื๊อจึงยังคงได้รับความนิยมในประเทศจีนยุคทุนนิยมเบ่งบานอย่างในสมัยนี้

Interviews

รู้เขา รู้เรา รู้โอกาสในการลงทุน จีน-อาเซียน
อักษรศรี พานิชสาส์น | Spring News | 19/08/2014
การสัมภาษณ์ interview รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (TCRC) แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ออกอากาศช่อง Spring News (นาทีที่ 44.30)
CRI สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น | CRI | 01/06/2014
บทสัมภาษณ์รองศาสตร์จารย์อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ในโอกาสประชุมสองสภา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557
สื่อจีน CRI สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน
| | 11/03/2014
CRI สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ผ่านทางโทรศัพท์จากกรุงปักกิ่ง วันที่ 6 มีนาคม 2557
จีน อาเซียน และพลังทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
vijaichina | vijaichina | 11/03/2013
พบกับบทสัมภาษณ์ อาจารย์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
โจทย์วิจัยทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด
สมภพ มานะรังสรรค์ | vijaichina | 26/12/2012
บทสัมภาษณ์ รศ.สมภพ มานะรังสรรค์ ตอนที่ 2 เจาะลึกภาคการเงินจีน ความสัมพันธ์จีน-AEC และโจทย์วิจัยทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด
การเปิดและปฏิรูปรอบที่สี่ของจีน
สมภพ มานะรังสรรค์ | vijaichina | 26/12/2012
บทสัมภาษณ์ รศ.สมภพ มานะรังสรรค์ ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีน และการเปิดและปฏิรูปรอบที่ 4 ของจีน