นิตยสาร Fast Company ได้จัดอันดับ“สุดยอดบริษัทนวัตกรรมของจีน”เป็นการเฉพาะ ใครก็ตามที่ยังคิดว่าจีนมีแต่โรงงานผลิตสินค้าราคาถูกคุณภาพต่ำ โดยไม่มีบริษัทที่คิดค้นนวัตกรรมชั้นนำเป็นของตัวเอง ต้องคิดทบทใหม่
บันทึกความเข้าใจ (MOU) รถไฟไทย-จีนที่ลงนามล่าสุด ไม่ใช่บันทึก MOU รถไฟฉบับแรกที่รัฐบาลไทยลงนามกับจีน แท้จริงแล้ว ไทยได้เคยเจรจาจัดทำบันทึก MOU รถไฟกับรัฐบาลจีนไปแล้วถึง 3 ยุค 3 สมัยของรัฐบาลไทย
วันนี้เรามาดูเกร็ดประวัติศาสตร์จีนเกี่ยวกับเรื่องการคอร์รัปชั่นดูว่านักคิดชาวจีนมองปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างไร และคำถามที่ว่าวัฒนธรรมคอร์รัปชั่นของไทยนี่อาจจะรับอิมพอร์ตมาจากเมืองจีนนั้นจริงหรือไม่
เบื้องหลังในการตั้งใจใช้เงินเพื่อจัดตั้งธนาคารแห่งใหม่ทั้ง AIIB และ NDB รวมทั้งกองทุน Silk Road และสารพัดกองทุนอื่นๆ ที่จีนควักกระเป๋าจัดตั้ง แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่......
1
2
3
4

Home

Articles/TV

อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 15/01/2015
นิตยสาร Fast Company ได้จัดอันดับ“สุดยอดบริษัทนวัตกรรมของจีน”เป็นการเฉพาะ ใครก็ตามที่ยังคิดว่าจีนมีแต่โรงงานผลิตสินค้าราคาถูกคุณภาพต่ำ โดยไม่มีบริษัทที่คิดค้นนวัตกรรมชั้นนำเป็นของตัวเอง ต้องคิดทบทใหม่
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 01/01/2015
บันทึกความเข้าใจ (MOU) รถไฟไทย-จีนที่ลงนามล่าสุด ไม่ใช่บันทึก MOU รถไฟฉบับแรกที่รัฐบาลไทยลงนามกับจีน แท้จริงแล้ว ไทยได้เคยเจรจาจัดทำบันทึก MOU รถไฟกับรัฐบาลจีนไปแล้วถึง 3 ยุค 3 สมัยของรัฐบาลไทย
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 18/12/2014
วันนี้เรามาดูเกร็ดประวัติศาสตร์จีนเกี่ยวกับเรื่องการคอร์รัปชั่นดูว่านักคิดชาวจีนมองปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างไร และคำถามที่ว่าวัฒนธรรมคอร์รัปชั่นของไทยนี่อาจจะรับอิมพอร์ตมาจากเมืองจีนนั้นจริงหรือไม่
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 04/12/2014
เบื้องหลังในการตั้งใจใช้เงินเพื่อจัดตั้งธนาคารแห่งใหม่ทั้ง AIIB และ NDB รวมทั้งกองทุน Silk Road และสารพัดกองทุนอื่นๆ ที่จีนควักกระเป๋าจัดตั้ง แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่......
อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 20/11/2014
ปัญหาของการศึกษาไทยอยู่ตรงไหน และเราควรให้เด็กไทย “เรียน” แบบจีนดีไหม?
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 06/11/2014
ช่วงระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย.นี้ นายกฯ ตู่ของไทยจะบินไปกรุงปักกิ่งของจีน เพื่อเข้าประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือที่เรียกว่า APEC Summit ร่วมกับผู้นำระดับโลกคนอื่นๆ

Interviews

รู้เขา รู้เรา รู้โอกาสในการลงทุน จีน-อาเซียน
อักษรศรี พานิชสาส์น | Spring News | 19/08/2014
การสัมภาษณ์ interview รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (TCRC) แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ออกอากาศช่อง Spring News (นาทีที่ 44.30)
CRI สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น | CRI | 01/06/2014
บทสัมภาษณ์รองศาสตร์จารย์อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ในโอกาสประชุมสองสภา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557
สื่อจีน CRI สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน
| | 11/03/2014
CRI สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ผ่านทางโทรศัพท์จากกรุงปักกิ่ง วันที่ 6 มีนาคม 2557
จีน อาเซียน และพลังทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
vijaichina | vijaichina | 11/03/2013
พบกับบทสัมภาษณ์ อาจารย์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
โจทย์วิจัยทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด
สมภพ มานะรังสรรค์ | vijaichina | 26/12/2012
บทสัมภาษณ์ รศ.สมภพ มานะรังสรรค์ ตอนที่ 2 เจาะลึกภาคการเงินจีน ความสัมพันธ์จีน-AEC และโจทย์วิจัยทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด
การเปิดและปฏิรูปรอบที่สี่ของจีน
สมภพ มานะรังสรรค์ | vijaichina | 26/12/2012
บทสัมภาษณ์ รศ.สมภพ มานะรังสรรค์ ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีน และการเปิดและปฏิรูปรอบที่ 4 ของจีน