อักษรศรี พานิชสาส์น

รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น เป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ภาคสนามเคยเดินทางไปลงพื้นที่ครบทุกมณฑลในประเทศจีน และครบ 10 ประเทศใน AEC  ทั้งยังมีบทความประจำในคอลัมน์ "มองจีน มองไทย" และ "Eyes on China by NRCT" ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (Thai - Chinese Strategic Research Center : TCRC) แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 01/01/2015
บันทึกความเข้าใจ (MOU) รถไฟไทย-จีนที่ลงนามล่าสุด ไม่ใช่บันทึก MOU รถไฟฉบับแรกที่รัฐบาลไทยลงนามกับจีน แท้จริงแล้ว ไทยได้เคยเจรจาจัดทำบันทึก MOU รถไฟกับรัฐบาลจีนไปแล้วถึง 3 ยุค 3 สมัยของรัฐบาลไทย
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 04/12/2014
เบื้องหลังในการตั้งใจใช้เงินเพื่อจัดตั้งธนาคารแห่งใหม่ทั้ง AIIB และ NDB รวมทั้งกองทุน Silk Road และสารพัดกองทุนอื่นๆ ที่จีนควักกระเป๋าจัดตั้ง แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่......
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 06/11/2014
ช่วงระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย.นี้ นายกฯ ตู่ของไทยจะบินไปกรุงปักกิ่งของจีน เพื่อเข้าประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือที่เรียกว่า APEC Summit ร่วมกับผู้นำระดับโลกคนอื่นๆ
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 09/10/2014
ประเด็นร้อนของผู้นำจีนในห้วงเวลานี้คงหนีไม่พ้นปัญหาการออกมาประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดบนเกาะฮ่องกง ปัญหาที่แท้จริงคืออะไรจะเป็นเพียงแค่เรื่องการเรียกร้องประชาธิปไตย หรือมีปัญหาอื่นที่หยั่งรากลึกมากกว่านั้น
อักษรศรี พานิชสาส์น | Vijaichina | 25/09/2014
นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนได้ตัดสินใจเลือกใช้คำว่า “เส้นทางสายไหม”ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้เป็น Soft Power Diplomacy ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านบวก
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 11/09/2014
ที่มาของคำว่า “กรอบ 2+7 ในยุคเพชร” ซึ่งริเริ่มโดย นายกฯ หลี่เค่อเฉียงของจีนได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้นำจีน-อาเซียน เมื่อตุลาคม ปี 2013 เพื่ออนาคตของความสัมพันธ์จีน-อาเซียนในทศวรรษแห่งยุคเพชรต่อจากนี้

Pages