อักษรศรี พานิชสาส์น

รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น เป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ภาคสนามเคยเดินทางไปลงพื้นที่ครบทุกมณฑลในประเทศจีน และครบ 10 ประเทศใน AEC  ทั้งยังมีบทความประจำในคอลัมน์ "มองจีน มองไทย" และ "Eyes on China by NRCT" ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (Thai - Chinese Strategic Research Center : TCRC) แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 17/07/2014
จีนมีน้ำจิตน้ำใจที่เป็นมิตรต่อไทยในยุค คสช.และเป็นเสมือนเพื่อนยามยากที่ “เข้าใจ” ไทยโดยไม่ยึดติดรูปแบบ (แต่จะ “จริงใจ” แค่ไหนต้องใช้เวลาและต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำต่อไป)
อักษรศรี พานิชสาส์น, ดร.หลี่ เหรินเหลียง | กรุงเทพธุรกิจ | 05/06/2014
คนจีนวันนี้ทำไมถึงกล้าที่จะมีความฝัน คนจีนบนแผ่นดินคอมมิวนิสต์ในศตวรรษที่ 21 เขาจะฝันอะไรกัน ใครหนอที่จะออกมาจุดประกายให้คนจีนลุกขึ้นมามีความฝัน แล้วไทยเรียนรู้อะไรจากความฝันของจีน
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 08/05/2014
เหตุใดจึงเกิดกระแสแห่ใช้บริการ “อินเทอร์เน็ต ไฟแนนซิ่ง” (Internet Financing) ของชาวจีนรุ่นใหม่ในยุคที่จีนมีพลเมืองเน็ตมากถึง 618 ล้านคน
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 16/04/2014
เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “เส้นทางสายไหม”(Silk Road) ภาพของคาราวานสินค้าจีนที่ขนส่งไปแลกเปลี่ยนซื้อขายในต่างแดน ก็คงจะปรากฏขึ้นในความคิดของหลายท่านและน่าจะเป็นภาพของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า...
| กรุงเทพธุรกิจ | 13/03/2014
ณ วินาทีนี้ มหาอำนาจจีนเข้ามามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในอาเซียนอย่างเต็มตัวแล้ว ทั้งด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
| กรุงเทพธุรกิจ | 30/01/2014
เมื่อเร็วๆ นี้ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนแห่งวช. ดิฉันมีโอกาสพบปะพูดคุยกับท่านทูตพาณิชย์จีน (เกา เหวินควน)

Pages